Header Ads

test

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - chuyên viên chính

Học phí:


 – Tại Hà Nội  (trọn khóa bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ)  • Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên         : giảm còn 2.900.000đ/người

  • Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: giảm còn 3.600.000đ/người

– Tại HCM  (trọn khóa bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ)  • Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên         : giảm còn 3.500.000đ/người

  • Lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: giảm còn 4.000.000đ/người

[su_box title="ĐĂNG KÝ HỌC NGAY" style="bubbles" box_color="#56f8e1"]

[/su_box]

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.