Header Ads

test

Danh mục lĩnh vực chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theoNghị định 59

Danh sách các chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp theo Nghị định 59 do Cục Quản lý HĐXD điều chỉnh.
STTCác lĩnh vực theo hướng dẫn của Cục Quản Lý HĐXDMã Môn Thi
1Giám Sát Dân Dụng và Công NghiệpGS01
2Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Công Trình, Công NghệGS02
3Giám Sát Công Trình Giao Thông CầuGS03
4Giám Sát Công Trình Giao Thông Đường SắtGS04
5Giám Sát Công Trình Giao Thông HầmGS05
6Giám Sát Công Trình NN&PTNNGS06
7Giám Sát Công Trình CảngGS07
8Giám Sát Công Trình Đường BộGS08
9Giám Sát Hạ Tầng Kĩ Thuật Cấp NướcGS09
10Giám sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp Thoát NướcGS10
11Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải RắnGS11
12Khảo Sát Đại Chất Công Trình, Địa Chất Thủy VănKS01
13Khảo Sát Địa HìnhKS02
14Kiểm Định Xây Dựng Công Trình CầuKD01
15Kiểm Định Công Trình Xây Dựng DD&CNKD02
16Kiểm Định Công Trình Đường SắtKD03
17Kiểm Định Công Trình Giao Thông Đường BộKD04
18Kiểm ĐỊnh Công Trình NN & PTNNKD05
19Kiểm Định Công Trình Đường ThủyKD06
20Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp NướcKD07
21Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát  NướcKD08
22Kiểm Định  Hạ Tầng Kỹ Thuật Chất Thải RắnKD09
23Thiết Kế An Toàn PCCCTK01
24Thiết Kế Cấp Thoát NướcTK02
25Thiết Kế CầuTK03
26Thiết Kế Điện- Cơ ĐIệnTK04
27Thiết Kế HầmTK05
29Thiết Kế Thông Gió-Cấp Thoát NhiệtTK06
30Thiết Kế Công Trình GT Đường BộTK08
31Thiết Kế Công Trình GT Đường SắtTK09
32Thiết Kế Kết Cấu Công Trình DD & CNTK10
33Thiết Kế Kiến Trúc Công TrìnhTK11
34Thiết Kế Quy Hoạch Xây DựngTK12
35Thiết Kế Cảng Đường ThủyTK13
36Thiết Kế Công Trình NN&PTNNTK14
37Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Cấp NướcTK15
38Thiết Kế Hạ Tầng Kỹ Thuật Thoát NướcTK16
39ĐGXDĐG 01


Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm C Khoản 1 Điều 4 Phụ lục 2 Quyết định 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ xây dựng bao gồm:  • Đơn theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/21016/TT-BXD

  • Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính CMTND/Thẻ căn cước công dân

  • 02 ảnh màu cỡ 4x6 có nền trắng.

Để được tư vấn hỗ trợ về kê khai hồ sơ chứng chỉ hành nghề vui lòng clik [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-xay-dung#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="2"]Đăng ký ngay[/su_button] và đăng ký theo mẫu

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.