Header Ads

test

Khóa học lập đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Khóa học lập đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính nhằm giúp các Cán bộ, Quản lý, Giám đốc doanh nghiệp nắm được hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình và hiểu rõ hơn ý nghĩa các con số trong một Bản Cáo Bạch, một bản Báo Cáo Tài Chính của một Công ty, một doanh nghiệp để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Khóa học này giành cho: • Các Nhà Đầu tư, các Nhà Quản lý, Chánh - Phó Giám đốc DN, các Trưởng - Phó phòng ban chức năng.

 • Cán bộ tín dụng ngân hàng, cán bộ kế toán, cán bộ nguồn

 • Các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu về báo cáo tài chính.

Nội dung chương trình đào tạo


Chuyên đề 1.  Tổng quan về báo cáo tài chính và đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính 1. BCTC và hệ thống BCTC doanh nghiệp hiện hành.

 2. Yêu cầu và nguyên tắc đọc BCTC.

 3. Trình tự và phương pháp kiểm tra BCTC.

 4. Nội dung và phương pháp phân tích BCTC

Chuyên đề 2:  Lập, Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính 1. Đọc và kiểm tra Bảng cân đối kế toán.

 2. Đọc và kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 3. Đọc và kiểm tra Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 4. Đọc và kiểm tra Thuyết minh báo cáo tài chính

Chuyên đề 3. Phân tích báo cáo tài chính 1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính.

 2. Phân tích cấu trúc tài chính.

 3. Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.

 4. Phân tích hiệu quả kinh doanh.

 5. Xác định giá trị doanh nghiệp.

 6. Dự báo các chỉ tiêu tài chính.

 7. Phân tích bản cáo bạch

Thời lượng : 06 buổi


Liên hệ đăng ký học

0973 86 86 80 - 0973 86 86 00

0978 46 86 20 - 0979 86 86 80

Click [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-ke-toan#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="6" radius="round"]ĐĂNG KÝ NGAY[/su_button] theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.