Header Ads

test

Khóa học kế toán xây dựng trong doanh nghiệp xây lắp

Khóa học kế toán xây dựng giúp cho người làm kế toán hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức trong doanh nghiệp xây lắp một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chức từ, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,... trong doanh nghiệp xây lắp một cách thuần thục).

Chương trình đào tạo kế toán xây dựng giúp học viên kế toán hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xấy lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp có hiệu quả nhất.

Nghiệp vụ kế toán xây dựng giúp học viên biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp, tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp.

Ai có thể tham gia khóa học này? • Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp xây lắp và các cán bộ kế toán tại các loại hình doanh nghiệp khác.

 • Các cá nhân yêu thích nghề kế toán doanh nghiệp xây lắp.

 • Các sinh viên năm cuối đã có kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo kế toán xây dựng 1. Chương 1 Những vấn đề chung về hạch toán trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản.

 2. Chương 2 Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ lao động trong doanh nghiệp xây lắp.

 3.  Chương 3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

 4. Chương 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

 5. Chương 5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá.

 6. Chương 6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

 7. Chương 7 Quy định chung về kế toán chủ đầu tư.

 8. Chương 8 Chứng từ kế toán các đơn vị chủ đầu tư.

 9. Chương 9 Sổ kế toán và một số nội dung về tài khoản kế toán áp dụng tại các đơn vị chủ đầu

Thời gian & học phí


Tại Hà Nội: 09 Buổi = 1.800.000đ/hv

Tại TPHCM: 08 Buổi = 1.900.000đ/hv

Liên hệ đăng ký học


0973 86 86 80 - 0978 46 86 20

0979 86 86 57 - 0973 86 86 00

Click [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-ke-toan#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="6" radius="round"]ĐĂNG KÝ NGAY[/su_button] theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.