Header Ads

test

Khóa học kế toán xã phường thị trấn

Khóa học kế toán xã phường thị trấn giành cho cán bộ đang làm công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn. Những cá nhân khác có nhu cầu.


Khóa học nghiệp vụ kế toán trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.

Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán


   Chuyên đề 1: khung pháp lý về kế toán xã phường và thị trấn.



  1.  Các văn bản pháp luật về kế toán.

  2. Các văn bản pháp luật về kế toán ngân sách và tài chính xã.

Chuyên đề 2: Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã


(QĐ 94/2005/QĐ- BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính)


  1. Quy định chứng từ kế toán;

  2. Hệ thống tài khoản kế toán ;

  3. Hệ thống sổ kế toán;

  4. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

  5. Phương pháp hạch toán kế toán.

Chuyên đề 3: Các vấn đề thảo luận thưc tiễn.


Hình thức đào tạo


Khóa học bồi dưỡng kế toán được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương. Thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo: đủ thời gian, học đủ nội dung. (chương trình theo quy định của Giám đốc Học viện tài chính).

Liên hệ đăng ký học


0979 86 86 57 - 0973 86 86 80

0978 46 86 20 - 0973 86 86 00

Click [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-ke-toan#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="6" radius="round"]ĐĂNG KÝ NGAY[/su_button] theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.