Header Ads

test

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp thực hành

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp thực hành là chương trình kế toán thực hành trong đơn vị nhà nước (kết hợp thực hành ghi sổ với phần mềm Mimosa).

Ai nên tham gia khóa học này • Học viên đã có những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Những học viên có nhu cầu trang bị về phần mềm kế toán HCSN

Yêu cầu đạt được sau khóa học • Chương trình trang bị những kiến thức về hạch toán kế toán, thực hành ghi sổ kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán máy trong các đơn vị HCSN.

 • Người kế toán lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, thanh toán quyết toán, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên phần mềm trong các cơ quan HCSN.

 • Nắm vững cách làm kế toán bằng phần mềm, xử lý tốt tất cả các thông tin liên quan đến kế toán trên phần mềm.

Nội dung học


Quy trình lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách nhà nước • Thu thập, ghi chép, kiểm tra, phân loại và tổng hợp được các chứng từ kế toán.

 • Ghi sổ kế toán và sửa sai sổ kế toán theo đúng quy định

 • Lập và phân tích Báo cáo kế toán: Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân đối kế toán, ... theo đúng quy định hiện hành

 • Tổng hợp các chứng từ ghi sổ, bảng cân đối số phát sinh

 • Lập BCTC và báo cáo quyết toán đơn vị nhà nước

Kế toán máy trong đơn vị hành chính sự nghiệp • Hướng dẫn làm trực tiếp trên phần mềm kế toán Mimosa:

 • Biết cách khai  báo thông tin trên phần mềm

 • Nhập dữ liệu, tổng hợp giá thành

 • Sổ cái – Kết xuất báo cáo – Sổ sách kế toán……

 • Mở sổ kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp bằng PMKT

 • Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối.

Thời gian học : 1,5 tháng


Học phí: LH trực tiếp


Liên hệ đăng ký học


0973 86 86 80 - 0978 46 86 20

0979 86 86 57 - 0973 86 86 00

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.