Header Ads

test

Khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

Khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế giúp học viên biết cách lên các báo cáo thuế theo đúng quy định của Bộ Tài Chính. Biết cách sử lý các hóa đơn, chứng từ, sửa chữa sai sót trước, trong và sau khi báo cáo….

Ai nên tham gia khóa học này • Học sinh, sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đã học qua kế toán.

 • Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, tư nhân, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung học:


(Học viên lần lượt được hướng dẫn các phần thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế)

Thuế GTGT 1. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

 2. Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT.

 3. Hướng dẫn và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý, năm

 2. Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm

Thuế thu nhập cá nhân 1. Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý

 2. Hướng dẫn và lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Hướng dẫn lên Báo cáo tài chính 1. Bảng cân đối kế toán.

 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

 4. Thuyết minh BCTC.

Thời lượng học : 03 buổi


 Học phí: Lh


Liên hệ đăng ký học


0973 86 86 80 - 0978 46 86 20

0979 86 86 57 - 0973 86 86 00

Click [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-ke-toan#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="6" radius="round"]ĐĂNG KÝ NGAY[/su_button] theo mẫu nhận tư vấn miễn phí chi tiết

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.