Header Ads

test

Khóa đào tạo nghề kế toán chuyên nghiệp

Khoá đào tạo Nghề kế toán chuyên nghiệp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên và các doanh nghiệp trong việc học tập và nghiên cứu chuyên về kế toán tổng hợp, kê khai và quyết toán thuế, thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

Ai nên tham gia khóa học kế toán chuyên nghiệp  • Bạn là lãnh đạo Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp siêu nhỏ, Doanh nghiệp mới thành lập muốn hiểu biết để tự đảm nhiệm vai trò của kế toán mà không cần chi phí thuê nhân sự

  • Bạn là sinh viên đã hoặc đang học ngành khác nhưng có định hướng chuyển đổi nghề kế toán

  • Bạn là người chưa đi làm, đang muốn có kiến thức nghề kế toán để có cơ hội việc làm

  • Bạn là sinh viên ngành kế toán, nhưng chưa đủ kiến thức và định hình về nghề, chưa đủ tự tin để xin việc

  • Bạn là kế toán đã đi làm nhưng cần bổ sung những kỹ năng nghề thiết thực

Nội dung học kế toán chuyên nghiệp


Phần I. Thực hành kế toán tổng hợp


Mục tiêu đào tạo


Cung cấp các kiến thức tổng hợp và kỹ năng thực hành về kế toán tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành tại Việt nam

Nội dung đào tạo


Bài 1: Nguyên lý kế toán

Bài 2: Kế toán tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên

Bài 3: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

Bài 4: Kế toán tài sản cố định

Bài 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài 6. Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Bài 7: Kế toán thanh toán

Bài 8: Kế toán vốn bằng tiền

Bài 11: Kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, xây lắp

Phần II. Thực hành kê khai và quyết toán thuế


Mục tiêu đào tạo


Trang bị các kiến thức về các sắc thuế hiện đang áp dụng trong các doanh nghiệp, phương pháp lập các loại báo cáo thuế và hạch toán thuế trong doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo


Bài 1: Tổng quan về thuế và hệ thống thuế hiện hành tại Việt nam

Bài 2: Chức năng, nhiệm vụ của kế toán thuế

Bài 3: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế giá trị gia tăng

Bài 4: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 5: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 6: Thực hành Kê khai và quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu

Bài 7: Thực hành Kê khai và quyết toán các loại thuế khác

Phần III. Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính


Mục tiêu đào tạo


Hình thành kỹ năng phản ánh các nghiệp vụ kế toán vào hệ thống sổ và lập báo cáo tài chính.

Nội dung đào tạo


Bài 1: Tổ chức công tác kế toán và các hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

Bài 2: Xử lý các chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.

Bài 2: Thực hành ghi hệ thống sổ chi tiết (trong doanh nghiệp sản xuất)

Bài 3: Thực hành ghi hệ thống sổ tổng hợp, sổ nhật ký theo các hình thức (trong doanh nghiệp sản xuất)

Bài 7: Thực hành lập báo cáo tài chính

Thời gian học: 4 tháng


Học phí: 4.000.000đ/hv


(Học phí chưa bao gồm tài liệu và lệ phí cấp chứng chỉ)

Liên hệ đăng ký học


0973 86 86 80 - 0978 46 86 20

0979 86 86 57 - 0973 86 86 00

Click [su_button url="http://hocodau.edu.vn/chung-chi-ke-toan#zbwid-0e4fabc6" style="bubbles" background="#0bdd0f" size="6" radius="round"]ĐĂNG KÝ NGAY[/su_button] theo mẫu nhận tư vấn miễn phí

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.